PHOTO-PRAGUE.NET Specializovaná fotobanka Fotobanka Praha - licence a ceny pro unikátní fotokolekce pro web i tisk

Tisíce vysoce kvalitních fotografií Prahy
Nacházíte se zde: Licence a ceny

Licence a ceny


Royalty free

Tento druh licence Vám dává naprostou svobodu nad tím, jakým způsobem je fotografie použita a kolikrát. Nemusíte se tak obávat dodatečných nákladů, pokud se rozhodnete obrázek z fotobanky použít i k jinému účelu, než byl ten původně zamýšlený (například kromě brožury i k inzerci). Všechny snímky jsou k dispozici v rozlišení pro web a pro tisk (až do velikosti A3) a jsou členěny na kategorie Standard a Exclusive, kde je cena vyšší díky kvalitě či jedinečnosti fotografie.

Fotografie Vám budou zaslány na CD/DVD nosiči na Vámi uvedenou adresu na dobírku. V případě zájmu je možno dohodnout se na jiné formě úhrady a dodání. Kontaktujte nás pro individuální dohodu.

Managed rights

U fotografií, které se řídí tímto druhem licence, se cena stanoví na základě konkrétního způsobu použití snímku. Každá objednávka tedy musí obsahovat způsob použití fotografie (leták, inzerce, billboard), velikost otištění, náklad apod.

Non comercial license - nekomerční licence

Fotografie může být po dohodě použita  pouze k nekomerčním účelům a to soukromou osobou nebo neziskovou organizací (občanská sdružení, školy a jiné vzělávací instituce). Použití fotografie není dovoleno politickým stranám a organizacím, církevním organizacím a organizacím přímo napojeným na komerční firmy.

Fotografie nesmí být použita způsobem, který by urážel, znevažoval či jinak poškozoval osoby na fotografii zachycené.

Při použití fotografie vždy uvádějte zdroj, z kterého pochází (www.Photo-Prague.net).

Je dovoleno fotografie upravovat, měnit a používat do vlastních grafických a jiných projektů a děl. To vše pouze za předpokladu, že výsledné dílo nebude urážet, znevažovat či jinak poškozovat osoby na fotografii zachycené.

Vzdělávací a sociální projekty

Pro vzdělávací a sociální projekty poskytujeme výrazné slevy, nebo poskytneme fotografie zcela zdarma.